Úvod

Produkty a služby

Vizualizácia

Realizácia

Kontakt

 

Produkty a služby

  • výber a posúdenie vhodnosti lokality na realizáciu investičného zámeru
  • inžinierska činnosť pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia
  • architektonické a designové návrhy v oblasti stavebných objektov, exteriéru, interiéru až stavebného detailu
  • kompletná projektová príprava stavieb
  • počítačové spracovanie projektovej dokumentácie a vizualizácie stavieb
  • autorský dozor
  • ekonomické hodnotenie navrhovaných investícii
  • odborné poradenstvo a konzultácie v celom rozsahu poskytovaných služieb

 

 

Copyright © RobSON.sk 2010. © 2010, Autorské práva Šmajda. Všetky práva vyhradené.